Paydaş (İlgili Taraflar) Analizi

proje

Paydaş (İlgili Taraflar) Analizi

Niçin Yapılır?

• Şahısları, grupları, kuruluşları ve örgütleri projeyle ilgilerine göre belirlemek

• Bunların proje için önemli olan beklentilerini, katkılarını, risk unsurlarını tanımlamak

PAYDAŞLAR Kimlerdir?

Paydaşlar: • Proje ile ilişkisi olan kişiler, gruplar, kurumlar ya da
işletmeler.
• Paydaşlar, doğrudan ya da dolaylı biçimde proje
sürecinden ve sonuçlarından
olumlu ya da olumsuz biçimde
etkilenecek olanlardır.

Birincil Paydaşlar

* Projeden doğrudan olumlu ya da olumsuz etkilenecek olanlardır.

*Projenin temel yararlanıcıları; hedef gruplar ve nihai yararlanıcılar olarak bu gurupta yer alır.

Yararlanıcılar Kimlerdir?


• Hedef grup(lar) • Projenin doğrudan ve
olumlu bir biçimde
etkilediği grup ya da
varlıklardır

 

• Nihai yararlanıcılar • Proje hedefine ulaşılması
ile gerçekleştirilen
etkiden uzun dönemde
yararlananlar

 

İkincil Paydaşlar

Birincil paydaşlara hizmet sağlamada aracılık edecek olanlardır. Bunlar, fon kuruluşları, uygulama, izleme ve destekçi kuruluşlardır.

Paydaş Analizi Aşamaları

1. Aşama:

* İlgili tüm paydaşların belirlenmesi

* Mevcut sorundan etkilenebilecek olan veya projeyi etkileyebilecek olan paydaşların tümünün belirlenmesi:
•hedef gruplar,
•ilgili resmi kuruluşlar,
•bireyler,
•çıkar grupları,
•sivil toplum kuruluşları,
•diğer projeler

2. Aşama:

* Paydaşların sınıflandırılması
* Paydaşların projenin kapsamına bağlı olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılır.
• Genel (birincil, ikincil)
• Yararlanıcılar (Doğrudan, Dolaylı)
• Etkilenen (Olumlu, Olumsuz)

3. Aşama:

•Seçilen paydaşların ayrıntılı analizi.

•Seçilen paydaşların daha ayrıntılı bir analizi için, çeşitli yöntemler kullanılabilir. Bunlardan birisi:

•Paydaş analiz tablosu: Paydaşları analiz etmenin bir yolu, onların bireysel özelliklerini ve bunların projeye etkilerini (direniş veya destek gibi)
belirlemektir.

4. Aşama:

•Önceliklerin belirlenmesi.

•Proje için hangi hedeflerin benimseneceği (yani, kimlerin çıkarlarına ve görüşlerine öncelik verileceği) hakkında bir karar alınması,

•Farklı paydaşlar arasında bir uzlaşma sağlanması

•Fakat bazen “hiç kimsenin kendini gerçekten adamadığı” bir uzlaşma yerine, kilit paydaşlara ağırlık vermek gerekebilir.

Paydaş Katılımı ve Projelerin Kalitesi

• Projenin toplumsal, ekonomik ve siyasal gerçekliklere uygun hale getirilmesine izin verir,
• Projenin geçerliliğini, uygunluğunu ve sürdürülebilirliğini artırır,
• Yerel kapasiteleri güçlendirir,
• Sivil toplumu ve demokratik süreçleri güçlendirir.

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Proje Ara

ANKET

Sitemiz proje çalışmalarınızda size yardımcı oldu mu?
 

En Son Eklenenler