17
Ara

Comenius 2012 Okul Ortaklıkları

proje

Comenius Programı 2012 Yılı Okul Ortaklıkları başvuru süreci hakkında duyuru yayınlanmıştır. TURNA e-başvuru sisteminde de başvuru formu ve kılavuzu yayınlanmıştır. Sizlere yardımcı olması açısından Comenius Programı ile ilgili genel bilgileri ve başvuru süreci hakkında bilgiyi yayınlıyoruz. Comenius 2012 Okul Ortaklıkları son başvuru tarihi 21 Şubat 2012'dir.

İngilizce online başvuru formu
Almanca online başvuru formu
Fransızca online başvuru formu

Sağa tıklayıp "farklı kaydet" seçip bilgisayarınıza kaydediniz.

Comenius ProjesiProje hazırlamak için incelenmesi gereken dokümanlar:

2012 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI

LIFELONG LEARNING PROGRAMME, GENERAL CALL FOR PROPOSALS 2011-2013, STRATEGIC PRIORITIES 2012

Okul Ortaklığı kapsamında Türk okulunun koordinatör olduğu başvurularda aşağıdaki yol takip edilmelidir:

 • Başvurunuzu ilk önce Avrupa Komisyonunun geliştirdiği online başvuru sistemine yapınız.
 • Başvuru formunu doldurmadan önce E-Başvuru Kılavuzunu mutlaka okuyunuz
 • Başvuru formunu tam ve eksiksiz olarak doldurunuz. "Validate" tuşuna basarak formun doğru ve eksiksiz doldurulduğunu kontrol ediniz. Başvuru formunuzu internet bağlantısı olmadan doldurabilirsiniz.
 • Başvuru formunu doldurduktan ve son şeklini verdikten sonra internet bağlantısını sağlayarak M.3. bölümündeki "Submit online" tuşuna basınız. Başvurunuz online olarak yapılmış olacaktır.
 • Başvuru formunu proje kapsamında ortağınız olan diğer okullara (pdf dosyası şeklinde) e-posta ile gönderiniz.
 • Başvuru formunu (pdf dosyası şeklinde ) CD'ye kaydediniz.
 • Doldurmuş ve onaylamış olduğunuz başvuru formunuzun çıktısını alınız. ("L. İmza" (L. Signature) bölümünün tamamı okulun yetkili kişisi tarafından mavi renkli bir tükenmez/dolma kalem ile elde doldurulmalı, imzalanmalı ve mühürlenmelidir. (Buradaki bilgiler Türk okuluna ait olmalıdır).
 • Başvuru formunun son sayfasında yer alan "M.2 Submission Summary" tablosunda formun AB Komisyonunun online sistemine başarıyla gönderilip gönderilmediğinin onayı için bir alan bulunmaktadır. Formu sisteme yükledikten sonra bu tablonun "Event" bölümünü kontrol ediniz. Ayrıca bir alındı belgesi (submission confirmation) olmayacaktır. Koordinatör kurum formu online siteme başarı ile yükleyip bu alanı kontrol ettikten sonra formun bu son halini ortak kurumlara göndermelidir.
 • Başvuru formunu ve CD'sini resmi üst yazı ekinde (gerekli durumlarda aşağıdaki 3. ve 4. maddelerde belirtilen diğer belgeler ile birlikte) Başkanlığımıza gönderiniz.

2. Okul Ortaklığı kapsamında Türk okulunun ortak olduğu başvurularda aşağıdaki yol takip edilmelidir:

 • Koordinatör okul tarafından pdf dosyası şeklinde e-posta ile size gönderilmiş olan başvuru formunuzun kağıt çıktısını alınız. Başvuru formunda "L. İmza" (L. Signature) bölümünün tamamı okulun yetkili kişisi tarafından mavi renkli bir tükenmez/dolma kalem ile elde doldurulmalı, imzalanmalı ve mühürlenmelidir. (Buradaki bilgiler Türk okuluna ait olmalıdır).
 • Başvuru formunu (pdf dosyası şeklinde ) CD'ye kaydediniz.
 • Başvuru formunun kağıt çıktısını ve CD'sini resmi üst yazı ekinde (gerekli durumlarda aşağıdaki 3. ve 4. maddelerde belirtilen diğer belgeler ile birlikte) Başkanlığımıza gönderiniz.

3. (Vakıf veya dernek bünyesinde kurulmuş olanlar hariç) Özel okullar, bir tüzel kişilik altında faaliyette bulunduklarını gösterir belgeyi (Özel Öğretim Kurumu Ruhsatnamesi) göndermelidir.

4. Ortak İletişim dili İngilizce dışında bir dil ise, ortak iletişim dilinde doldurulmuş orijinal başvuru formuna ek olarak, başvurunun ortak doldurulmuş alanlarının Türkçe veya İngilizce tercümesi (hem kağıt çıktı hem de CD'ye kaydedilmiş olarak) başvuru ile birlikte gönderilmelidir. Bu durumda formun tamamının çevrilmesi gerekmemektedir. Formun matbu kısımları (zaten mevcut olan alan başlıklar, alan adları vs.) aynen korunarak sadece buralara girilen bilgilerin çevrilmesi yeterlidir.

Okul Ortaklıkları projenin odaklandığı konu kapsamında yapılacak çalışmalar aracılığıyla; ekip çalışması, sosyal beceriler, proje faaliyetlerini planlama ve yürütme ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasında da öğrenci ve öğretmenlerin yetenek ve becerilerini geliştirmelerine  yardımcı olur. Ayrıca, farklı ülkelerden okullarla bir ortaklık içinde yer almak, öğrenci ve öğretmenlerin yabancı dillerini kullanmalarına ve geliştirmelerine imkan vererek ve yabancı dil öğrenmeye yönelik motivasyonlarını artırmaktadır.

Ortaklık Süresi ve Türleri:

Okul öncesi eğitim, ilköğretim ve ortaöğretim  kurumlarının katıldığı okul ortaklıkları iki yıl sürmektedir. Çok taraflı ve iki taraflı olmak üzere iki tür okul ortaklığı bulunmaktadır:

Çok Taraflı Okul Ortaklıkları için biri AB üyesi olmak üzere en az 3 (üç) ortaklı bir yapının oluşturulması gerekmektedir. Bu ortaklık kapsamında, farklı ülkelerdeki öğrenci ve öğretmenlere ortak ilgi alanındaki bir veya daha fazla konuda birlikte çalışma fırsatı sağlanmaktadır. Bazı ortaklıklar öğrencilerin aktif katılımına odaklanırken, diğerleri pedagojik veya okul ve eğitim konularına yoğunlaşmakta ve esas olarak öğretmenlerin ve idari personelin katılımıyla gerçekleşmektedir.

İki Taraflı Okul Ortaklıkları, iki okul (bir tanesi AB üyesi ülkeden olmalıdır) arasında yakın işbirliği sağlayarak öğrencilerin farklı dillerde konuşabilme motivasyonunu ve kapasitesini artırmayı hedeflemektedir. Belli bir konu üzerinde öğrenci ve öğretmenlerin birlikte çalışmalarını gerektirir. Faaliyetler sadece sınıf değişiminden ibaret olmamalı müfredata uyarlanmalıdır. Öğrenciler aktif bir şekilde planlama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde yer almalı, yurtdışı hareketliliğine katılacak öğrencilerin en az 12 yaşında olmaları gerekmektedir. Hareketliliğin süresi de en az 10 gün olacak şekilde planlanmalıdır.

Ortaklık Faaliyetleri Neleri İçerir?:

Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında yürütülen faaliyetlerinden bazı örnekler aşağıda verilmiştir.

 • Ortaklığa katılan bütün kurumlar arasında proje toplantısı,
 • Proje faaliyetlerine katılan öğretmen ve öğrencilerin hareketliliği (proje toplantısı, öğretmen değişimi, müdür çalışma ziyareti, öğrenci değişimi),
 • Yurtdışındaki ortak okullarla iyi uygulamaların ve tecrübelerin değişimi,
 • Alan çalışması, projeyle ilgili araştırmalar ,
 • İş birliği faaliyetleriyle ilgili dokümanların tasarlanması, yayımlanması ve dağıtılması,
 • Teknik materyaller, çizimler ve sanat eserlerinin üretilmesi,
 • Gösteriler (tiyatro oyunları, müzikaller gibi),
 • Sergi organizasyonu, bilgi dokümanlarının üretilmesi ve dağıtılması,
 • Ortaklıkta kullanılan dil(ler)de gerekli yetkinliğe sahip olmalarını sağlamak için öğretmen ve öğrenciler için dil hazırlığı,
 • Özdeğerlendirme faaliyetleri,
 • Proje çıktıları ve tecrübelerin yaygınlaştırılması.


Sunumlar:

Sunum 1: Comenius Okul Ortaklıkları - Genel Bilgi

Sunum 2: Comenius Okul Ortaklıkları - Sıkça Sorulan Sorular

Kaynak: Ulusal Ajans

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

Proje Ara

ANKET

Sitemiz proje çalışmalarınızda size yardımcı oldu mu?
 

En Son Eklenenler