16
Haz

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) destekleri başlıyor

proje

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Destekleri: Hakkâri İlinde Meyvecilik ve Sebzeciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kullanımının Özendirilmesi Mali Destek Programı başlıyor.

16
Haz

Çukurova Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği

proje

Çukurova Kalkınma Ajansı 2012 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği ile ilgili tüm bilgiler bu sayfada! Son Başvuru Tarihi: 31/10/2012 Çarşamba, Saat: 17:00

16
Haz

TÜBİTAK 1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

proje

Mevcut destek programları ile üniversite bünyesindeki akademisyenler ile sanayi kuruluşlarına Ar-Ge desteği veren TÜBİTAK '1512 Bireysel Girişimcilik Aşamalı Destek Programı' ile şirketleşmemiş bireysel fikirleri de destekleyecek. Program kapsamında başvurular, 14 Haziran’dan itibaren online olarak yapılacak.

16
Haz

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK’ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı

proje

Kadına yönelik şiddetle mücadele eden ulusal ve yerel STK'ların kapasitesini geliştirme hibe programı proje özeti için son başvuru tarihi: 27 Temmuz 2012 saat 16:00

16
Haz

Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı

proje

'Özürlülerin Toplumsal Entegrasyonunun Geliştirilmesi Hibe Programı (IDP)' (CFCU/TR0135.01-04) Teklif Çağrısı yayınlanmıştır.

16
Haz

Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı

proje

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Sözleşme Makamı olduğu Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı'na Başvuru Rehberi Yayımlanmıştır. Programın yapılacak ön teklifler için son başvuru tarihi 16 Temmuz 2012’dir.

16
Haz

Gençlik Çalışanları Hareketliliğinin Desteklenmesi Teklif Çağrısı

proje

Avrupa  Eğitim, Görsel, İşitsel ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından Gençlik Programı- Eylem 4.3. Gençlik Çalışanları Hareketliliğinin Desteklenmesi- teklif çağrısı  duyurulmuştur.

12
May

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2012 Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı

proje

Karacadağ Kalkınma Ajansı, TRC2 Bölgesi’nde yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin arttırılmasını sağlayacak, kısa vadede yatırıma dönüşecek, yatırımın yönlendirilmesine katkı sağlayacak veya stratejik eylemlerin başlatılmasına imkân verecek uygulanması aciliyet arz eden faaliyetlerin desteklenmesini sağlamak amacıyla 18.04.2012 tarihi itibariyle “2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı”nı başlatmıştır.

12
May

Karacadağ Kalkınma Ajansı 2012 Teknik Destek Programı

proje

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki (Diyarbakır ve Şanlıurfa) sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya

12
May

Fırat Kalkınma Ajansı 2012 Doğrudan Faaliyet Destek Programı

proje

Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem ve aciliyet arz eden faaliyetlerine doğrudan mali destek sağlamak amacıyla 29.02.2012 tarihi itibariyle “2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı”nı başlatmıştır.

Proje Ara

ANKET

Sitemiz proje çalışmalarınızda size yardımcı oldu mu?
 

En Son Eklenenler